Home
Please Donate for this campaign


English | தமிழ் | සිංහල | Français | español | हिंदी | বাঙালি | 中國 | русский | اردو | العربية | Deutsch | Kiswahili | Türk | Melayu


1. ශ්රී: ලංකා රාජ්ය ය වාර්ගික වශයෙන් අපක්ෂපාතී නොවේ:

අ) "සිය පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ විට, එහිදී තමභූමිකාව සහ වගකීම රාජ්ය ය විසින් නිල වශයෙන් පිළිගැනීමත්වගවීමට අදාලය."

i. සටහන - සැබවින්ම දෙමළ ජනතාවට එරෙහිව ජාත්යණන්තර අපරාධ සිදු කරන ලද්දේ රාජ්යය යන්ත්ර ය විසිනි. ශ්රීජ ලංකා රාජ්යාය විසින් එහි වගකීම කිසිදු ආකාරයකින් පිළිගැනීමක් සිදුවී නැත. ඊට ප්රවතිපක්ෂව සිදුවී ඇත්තේ, මුළු මහත් ක්ර මයම වගකීමෙන් බැඳෙන බව පිළිගැනීම වෙනුවට, හිටපු ජනාධිපති වරයාත්, හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් වරයාත් මත වරද මුළුමනින්ම පැවරීමට අලුත් ආණ්ඩුව උත්සාහ දැරීමයි.

ii. දෙමළ අයකුට එරෙහිව දේශපාලන අපරාධයක් හෝ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයක් හෝ සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සිංහලයකු රට නිදහස ලැබූ දා සිට මේ දක්වා වගවීමට පත් කොට නැත. අධිකරණය විසින් වරදකරුවන් බවට පත් කරනු ලැබූ ස්වල්ප දෙනාට සමාව දී තිබේ. නැතිනම් ඇප පිට මුදා හැර තිබේ.


iii. ශ්රීේ ලංකා රාජ්යාය සිය කටයුතු මෙහෙයවා ඇත්තේ සිංහල බෞද්ධ බහුතර ප්ර ජාවේ සංස්කෘතික යුද්ධායුධයක් ලෙසිනි. රාජ්යයය පවත්වාගෙන යන ශ්රීල ලංකාවේ ආණ්ඩුව දෙමළ ජනතාවගේ මූලික මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කර තිබෙනවා පමණක් නොවේ; එය නිදහස ලැබූ 1948 සිට ගතවූ හැට වසරකට අධික දීර්ඝ කාල පරිච්ඡේදය තුලදී දෙමළ ජනතාවට නිසි ගරුත්වය ලබා දී ඔවුන් ආරක්ෂා කිරීමටද අසමත් වී තිබේ.


2. ශ්රී. ලංකාවේ අධිකරණය වාර්ගික වශයෙන් අපක්ෂපාතී නොවේ

අ) බහුතර සිංහලයන්ගෙන් සමන්විත අධිකරණයක් සිංහල හමුදාවකට එරෙහිව පවත්වන  නඩු විභාග මගින් යුක්තිය ඉටු කර ගත නොහැක. පසුගිය සියලුම පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා මේ සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි දරනු ඇත.

ආ) දෙමළ ජනතාවට එරෙහි අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ගත් කල ශ්රීධලංකාවේ අධිකරණය සැම විටම දේශපාලන නායකත්වයටයටහත් බව පසුගිය සියලුම පරීක්ෂණ කොමිෂන් වලින් පැහැදිලිව පෙනී යයි. දෙමළ ජනතාවට එරෙහිව 1983 දීසිදු කළජන සංහාරය සම්බන්ධයෙන්, දෙමළ අග්රෙ විනිශ්චය කාර වරයකුයටතේ අධිකරණය පැවති 1983 දී පවා කිසිවකුට විරුද්ධව දඬුවම් පමුණුවා නැත.

ඇ) ක්රිපෂාන්ති කුමාරස්වාමි සම්බන්ධ එකම එක සිද්ධිය හැරුණු කොට, දෙමළ ජනතාවට එරෙහි ලිංගික දූෂණ සම්බන්ධ නඩු විභාගකිසි කලෙකත් ආරම්භ කොට නැත; එසේත් නැතිනම් මුළුමනින්ම අත් හැර දමා ඇත. සන්නද්ධ හමුදා වල වක්ර අනුබලය ඇතිව කරන ලද මිනීමැරීම් හා ලිංගික දූෂණ යටපත් කොට තිබේ. යටහත් පහත් අධිකරණයක් විසින් යුද හමුදාවටපූර්ණ අනුග්රටහය දක්වා තිබේ. මෙය ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ යුගයට පෙර පටන් සිදුවී ඇත. දෙමළ ජනතාව සම්බන්ධ කාරනා වලදී අධිකරණය ආණ්ඩුවේ මතයට පටහැනිව කටයුතු කොටඇත්තේඉතාම කලාතුරකිනි.²


3. ශ්රී: ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය දෙමළ ජනතාවට යුක්තිය ඉටු කරනු නැත

"...(අධිකරණ) පද්ධතියේ අතීත ක්‍රියාකාරිත්වය සහ වර්තමාන ව්‍යුහය සම්බන්ධයෙන් කළ සමාලෝචනයක් පදනම් කොට ගත් කල පවතින දේශපාලන වාතාවරණය තුල එය යුක්තිය ඉටු කරනු ඇති බවට මණ්ඩලයට ඇත්තේ මඳ විශ්වාසයකි." ³

සටහන - ජනාධිපතිවරයා වෙනස් වී සිටියත්, දෙමළ ජනතාවටඅදාළව දේශපාලන වාතාවරණය වෙනස් වී නැත.


4. කවරාකාර හෝ ජාත්යටන්තර පරිශ්ර මයන් වෙනුවට දේශීය යාන්ත්රටණයක් යොදා ගැනීමට නව රජය කරන යෝජනාවෙන් උත්සාහ කරන්නේ සාක්ෂි එකතුකොට අපරාධ කරුවන්ට නඩු පැවරීම වෙන'තකට හැරවීමටයි.

අ) "ඝාතන, ප්රුචන්ඩ ක්රිායා සහ විනාශකාරී ක්රිපයා සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු කවරකු හෝ වේනම්, ඔවුන්ගේ තරාතිරම, මතවාදය හෝදේශපාලන සම්බන්ධතා නොතකා යුක්තිය ඉටු කිරීම සඳහා ගත හැකි සෑම පියවරක්ම ශ්රීි ලංකාවේ බලධාරීන් විසින් ගනු ලබනු ඇත." - 2- 3000 ක් සාමාන්ය වැසියන් ඝාතනය කළ 1983 දෙමළ විරෝධී ජන සංහාරයට පසු එක්සත් ජාතීන් විසින් අගෝස්තුවේ පත් කළ අතුරු කමිටුව හමුවේ ශ්රී ලංකාවේ තානාපති වරයා කළ ප්රීකාශයෙන්.

සටහන - උක්ත ප්ර.කාශය කරන ලද්දේ වර්තමාන අගමැති වරයා ගේ පක්ෂය වන එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලයේ සිටියදීය. මේවනතුරු කිසිදු පරීක්ෂණයක් හෝ නඩු පැවරීමක් සිදුවී නැත.

ආ) සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ පණත 2015 පෙබරවාරි 20 වැනිදා සම්මත කර ගැනීම

සටහන - දඬුවම් නොලබා මුක්තිය ලැබීමට හේතුවපොත්වල නීති නොතිබීම නොව, පවතින ජාතිවාදී පරිසරයයි. වධ හිංසා පැමිණවීමට එරෙහි නීති ග්රධන්ථාරූඪ කර තිබුනද, සංක්ර මණික කටයුතු පිලිබඳ එක්සත් ජනපද විනිශ්චය කාරවරයකු ප්රනකාශ කොට ඇති පරිදි, "[ශ්රීි ලංකාවේ රජය] වධහිංසා පමුණුවන්නේ ස්වෛරී භාවයේ අත්යාකවශ්යත ආයුධයක් සේ ගනිමිනි." එමෙන්ම, සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ පණත සම්බන්ධයෙන් ප්රිමාණවත් ප්රනසිද්ධියක් තවමත් ලබාදී නැත, නීතිය සම්බන්ධයෙන් පොදු ජනතාව දැනුවත් කර නැත, එහි එන නියෝග ගැන සහ ඒ නියෝග උල්ලංඝනය කෙරේ නම් ලබාදෙන දඬුවම් පිළිබඳව පොලිස් නිලධාරීන් හා අදාළ පුද්ගලයන් ට අධ්ය යනයක් ලබාදී නැත.

සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ පණතට පුර්වගාමී විය යුත්තේ ශ්රී් ලංකාව සම්බන්ධ එක්සත් ජාතීන්ගේ පරීක්ෂණයට සහභාගිවීමේ අවස්ථාව සාක්ෂි කරුවන්ට සලසා දීමය.


5. උගත් පාඩම් හා ප්රීතිසන්ධාන කොමිසම (LLRC) දෙමළ ජනතාවට යුක්තිය ඉටු කර නැත.

"... උගත් පාඩම් හා ප්ර තිසන්ධාන කොමිසම මහත් දෝෂයෙන් ගහනය. එය පලදායි වගවීමේ යාන්ත්රාණයක් සඳහා වන ජාත්යාන්තර ප්ර්මිති වලට අනුකූල නැත." ⁴

6. වෙනත් දේශීය යාන්ත්රවණ ද දෙමළ ජනතාවට යුක්තිය ඉටු කරන්නේ නැත.

අ) "වගවීම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කාර්ය භාරයක් ඉටු කිරීමේ හැකියාවක් ඇති අනිකුත් දේශීය ආයතන විසින්ද පෙන්නුම් කොට ඇත්තේ දැඩි දුබලතාය. බරපතල මානව හිමිකම් කරුණු සම්බන්ධයෙන් දශක තුනක් තිස්සේ පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා පිහිටුවා ඇත. ඇතැම් ඒවා වැදගත් තොරතුරු සොයා ගැනීමේ ඉලක්ක සපුරා ඇතත්, හඳුනාගනු ලැබූ උල්ලංඝන සම්බන්ධයෙන් පුර්ණ වගවීමක් ලබාදීමට ඒ කොමිසම් අසමත් වී තිබේ."


ආ) මීට අමතරව, මානව හිමිකම් උල්ලංඝන විමර්ශනය කිරීම සඳහා විවිධ පාලන තන්ත්රක විසින් පිහිටවනු ලැබූ ගිනිය නොහැකි තරම් ජනාධිපති කොමිසම් මගින් අපරාධ කරුවන්ට නඩු පැවරීමක් හෝ යුක්තිය ඉටු කිරීමක් හෝ සිදුවී නොමැත.⁶

සටහන - ශ්රී ලංකාවේ පාලකයන් මාරු වීමෙන් ආයතනගත දණ්ඩ මුක්තිය වෙනස් වන්නේ නැත. මෑතකදී ජනාධිපති වරයා වෙනස් වී ඇතත්, දෙමළ ජනතාවට අදාලව දේශපාලන වාතාවරණය වෙනස් වී නැත. වර්තමාන රජයේ සියලුම නායකයන් පාහේ දෙමළ ජන සංහාරයක් සිදු වෙද්දී ඉකුත් ආණ්ඩු වල නායකත්වය දැරූ අතර අපරාධ කරුවන් යුක්තිය හමුවට ගෙන ඒමට අසමත් වුවන්ය.

7. දේශීය හෝ දෙමුහුන් සැලසුමකින් වගවීම තහවුරු කරගැනීමේ වෙනත් බාධක

අ) "...වටහා ගැනීම අනුව වුවද, සත්යය වශයෙන් වුවද, වාර්ගිකත්වය පදනම් කොට ගෙන දේශපාලනික, සමාජයීය හා ආර්ථික වශයෙන් බැහැර කිරීම ඇතුළු දිගටම පවත්වා ගෙන යන්නාවූ අත්යයන්තයෙන් හානිකර බැහැර කිරීමේ ප්රිතිපත්ති, ගැටුමට කේන්ද්රීයය වී තිබේ. අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යනයුද සමයේ පිළිවෙත් වන්නේ හදිසි නීති රෙගුලාසි සහ ත්ර්ස්තවාදය වැලැක්වීමේ පණත පමණක් නොවේ. යුද්ධය පැවති කලාපයේ බිය ගැන්වීමෙන්, අඩන්තේට්ටමින් සහ ප්ර චණ්ඩත්වයෙන් යුත් වාතාවරණයක් ස්ථාපිත කරන අඛණ්ඩ හමුදාකරණය සහ අතුරු හමුදා කල්ලි යොදා ගැනීමද ඊට ඇතුලත්ය. ⁷

සටහන - හදිසි නීති සහ අතුරු හමුදා කල්ලි සක්රිනය ලෙස යොදා ගැනීම් හැරුණු කොට, විශේෂයෙන්ම, ත්රසස්තවාදය වැලැක්වීමේ පණත ඇතුළු සියලුම සාධක කොළඹ ආණ්ඩු මාරුවෙන් පසුද එසේම පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ. යුද හමුදාව උතුරෙන් ඉවත් නොකරන බව නව ජනාධිපතිවරයා කිහිප වාරයක් පවසා තිබේ. ඇත්ත වශයෙන්ම ගත් කල, යුද යන්ත්රිය නිර්බාධිතව පවතින අතර උතුරු නැගෙනහිර හමුදාකරණය එහි එදිනෙදා කටයුතු වලට මහත් බලපෑමක් ඇති කොට තිබේ. එමනිසා, පීඩිතයන්/ සාක්ෂිකරුවන් දේශීය විනිශ්චය සභාවක් හමුවේ සැබවින්ම ස්වාධීන වීම සිදු විය නොහැක්කකි.


8. බරපතල මානව හිමිකම් උල්ලංඝන විභාග කිරීම සඳහා 2006 නොවැම්බරයේ පිහිටුවාගත් දේශීය පරීක්ෂණ කොමිසම් සභාවක ස්වාධීනත්වය සහ නීත්යා2නුකුල භාවය තහවුරු කිරීම සඳහා වූ ජාත්යකන්තර බලපෑම් හමුවේ අධීක්ෂණ කටයුතු සඳහා ජාත්ය‍න්තර ස්වාධීන විශේෂඥ කණ්ඩායමක් පිහිටුවන ලදී. කොමිසම සමග මාස කිහිපයක් කටයුතු කිරීමෙන් අනතුරුව එම විශේෂඥ කණ්ඩායම 2008 මාර්තුවේ දී සිය ක්රිියාකාරකම් අත් හිටුවා දැම්මේය. ඔවුන් ඊට දැක්වූ හේතු අතරින් එකක් වූයේ, වැඩ කටයුතු සාර්ථක කරගැනීම සඳහා අවශ්යි අවම ප්ර්මාණයේ විශ්වාසය හෝ කොමිසම සහ විශේෂඥ කණ්ඩායම අතර නොතිබීමය.

වර්තමාන රජය තුල හිටපු හමුදා නිලධාරීන් සිටීම.

අ) ලක්ෂ 3ත් 4ත් අතර වූ බවට ගණන් බලා ඇති සාමාන්යක වැසියන් සංඛ්යා වකට යුද ප්රදහාර සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු හිටපු හමුදාපති වරයා වර්තමාන ආරක්ෂක අමාත්ය්වරයා වශයෙන් පත් කොට ඇති තත්වයක් තුල දේශීය හෝ දෙමුහුන් යාන්ත්රතණයක් පල දරන්නේ නැත.

සටහන - න්‍යුරන්බර්ග් මුලධර්ම විසින් තහවුරු කර ඇති පරිදි, ඉහළින් දෙනු ලබන අණක් ක්‍රියාත්මක කිරීම නිසා අපරාධකරුවා දඬුවමින් නිදහස් වන්නේ නැත. ශ්‍රී ලංකා රජයේ හමුදා සෙන්පතියන් සේම හමුදා නිලධාරීන්ද වාර්ගික අගතියෙන් යුතුව රිසි පරිදි ක්‍රියා කළ බවට තර්ක කෙරේ.
ආ) උදාහරණයක් ලෙස ගතහොත්, එකල හමුදාපතිද, මෙකල ආරක්ෂක උපදේශකද වන සරත් ෆොන්සේකා මහතා මෙසේ පවසා තිබේ. "මේ රට සිංහලයන්ට අයත් බව මම තරයේ අදහන අතර එහි සිටින සුළුතර ප්ර ජාවන්ටද අපි අපේ ජනතාව සේ සලකමු. රටේ බහුතරය වන අපි (සියයට 75) කිසි විටෙකත් පසු බාන්නේ නැති අතර මේ රට ආරක්ෂා කිරීමේ අයිතිය අප සතු වෙයි. ඔවුන්ට අප සමග මේ රටේ ජීවත් විය හැකිය. එහෙත්, සුළුතරයක් වීමේ මුවාවෙන් ඔවුන් අනවශ්ය දෑ ඉල්ලීමට උත්සාහ කිරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුය." ⁸

ඇ) ෆොන්සේකාගේ වාගෝක්තිය විසින් කැටි කොට දක්වනු ලබන්නේ සිය නිදහසේ පටන් ශ්රී) ලංකා දේශපාලනයේ අඩයාලම වී ඇති සිංහල ජාතිකවාදී ජාතිභේදවාදයයි. දෙමළ ජනතාවට එරෙහි දේශපාලන අපරාධ සඳහා දණ්ඩ මුක්තිය ආයතන ගත කිරීම වෙනුවෙන් සිංහල ජාතිකවාදය සේවය කරයි.

එවකට ශ්රීි ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපතිනි ගරු පැට්රි ෂියා බුටෙනිස් ගේ අභ්ය න්තර පණිවුඩය

ඈ) ශ්රීඇ ලංකාවේ එවකට එක්සත් ජනපද තානාපතිනිය වූ පැට්රිළෂියා බුටෙනිස් අභ්යවන්තර පණිවිඩයක් මගින් කියා සිටියේ 2009 ඝාතන පිලිබඳ නිර්ව්යා‍ජ ශ්රීි ලාංකික පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධයෙන් ඒසා ප්රාගතියක් නොලැබීමට එක හේතුවක් වී ඇත්තේ ජනාධිපතිවරයාත්, හිටපු හමුදාපති සරත් ෆොන්සේකාත් ඝාතන සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දුරට වගකිව යුතු වීම බවයි. "යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේම භටයන් හෝ ජ්යෙදෂ්ට නිලධාරීන් හෝ තොග පිටින් විමර්ශනයට ලක් කිරීමට පියවර ගන්නා කිසිදු පාලන තන්ත්රෙයක් පිලිබඳ උදාහරණ අප වෙත නැතැ'' යි බුටෙනිස් සඳහන් කරයි. "යුද අපරාධ පිලිබඳ චෝදනා ජනාධිපති රාජපක්ෂ, ඔහුගේ සහෝදරවරුන් සහ විපක්ෂයේ අපේක්ෂක ජනරාල් ෆොන්සේකා ඇතුළු රටේ ප්රාධාන සිවිල් සහ හමුදා නායකත්වය වෙත එල්ල වී තිබීමෙන් ශ්රීක ලංකාවේ මෙය තව දුරටත් සංකීර්ණ වී ඇත." ⁹

ඉ) 2009 දී හමුදා නායකත්වය දරමින් නව ජනාධිපති වරයා කළ කාර්යභාරය සහ හිටපු හමුදාපති වරයා තව දුරටත් අලුත් ආණ්ඩුවේ වරප්‍රසාදිත තත්වයක් දැරීමද සලකා බැලූ කල, කිසිදු පාලන තන්ත්‍රයක් තමන්ගේම නායකයන් පරීක්ෂණයට ලක් නොකරන බවට වන තානාපතිනි බුටෙනිස් ගේ විග්‍රහය වර්තමාන සිරිසේන පාලනය සම්බන්ධයෙන්ද එකසේ වලංගු වෙයි.


ඊ) යුද අපරාධ, මානව වර්ගයාට එරෙහි අපරාධ සහ වර්ග සංහාරය සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු බවට ලැබී ඇති විශ්වසනීය සාක්ෂි අනුව වශයෙන් චෝදනා එල්ල කළ හැකි යුද හමුදා සහ දේශපාලන නායකයන් දොළොස් දෙනකුගේ මූලික නම් ලැයිස්තුවක් පාරජාතික දෙමළ ඊළම්ආණ්ඩුව විසින් එළි දක්වා ඇති 'Dirty Dozen: First of the Lot, Genocide/WarCriminals' ප්ර කාශනයේ සඳහන් වෙයි.¹⁰

9) යුක්තිය සොයා යාමට එදිරිව සාමය සොයායාම ව්යාතජ තේරීමකි අ) ''යුක්තිය සොයා යාම සාමය සොයා යාම සමග ගැටෙන්නකැ'යි බොහෝ විට කියැවේ. මේ ප්ර මේයයේ න්යා්යික හරය කවරක් වුවද, බිඳ හෙළිය නොහැකි පරිද්දෙන් මේ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සොයා ගැනීම් වලින් පෙන්නුම් කොට ඇත්තේකඩිනමින් යුක්තිය ලඟා කර දීමෙන් තොරව චිරස්ථායි සාමය සඳහා කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් ඇති කර ගත නොහැකි බවයි." ලුවිස් ආබර්

ආ) "...විනිශ්චය මණ්ඩල භූමිකාවේ අගය කියා නිම කළ නොහැක. පලිගැනීම සඳහා වාහකයක් වන්නා සේම, එය සංහිඳියාව නගා සිටුවීමේත්, ඇත්ත යුක්තිය ප්රාතිෂ්ඨාපනය කිරීමේත් මෙවලමක් වෙයි" - පැරණි යුගෝස්ලාවියාව සඳහා වන ජාත්යයන්තර අපරාධ විනිශ්චය සභාවේ පළමු සභාපති අන්තෝනියෝ කසැසි

ඇ) "...සුවපත් කිරීමේ ක්රිවයාදාමය සඳහා සත්ය ය සොයා යාමත් කළ යුතු වෙයි. ඒ පරණ තුවාල පෑරීම සඳහා නොව, යුක්තිය, සුවපත් කිරීම සහ එක්සත් කම නගා සිටවීම පිණිසය." - ශුද්ධෝත්තම ෆ්රැාන්සිස් පාප් වහන්සේ ජනවාරියේ ශ්රීව ලංකාවේදී

10. නව ජනාධිපති සිරිසේන සදොස් වීමට ඇති ඉඩකඩ දේශීය හෝ දෙමුහුන් යාන්ත්රිණයකට සාර්ථක භාවයට බාධාවක් වෙයි.

අ) " සිරිසේන කිසිසේත් දෙමළ ජනතාවට බලාපොරොත්තුවේ ප්ර්දීපයක් නොවේ. ඔහු යුද්ධයේ බියකරු අවසාන දෙසතියේ ආරක්ෂක අමාත්යමවරයා වශයෙන් වැඩ බැලුවේය." ¹¹

ආ) "එල්ටීටීඊ නායකයන්ගෙන් වැඩි දෙනකු මරාදැමුනු යුද්ධයේ අවසාන දෙසතියේ ජනරාල් ෆොන්සේකා යුද හමුදාවේ නායකත්වය දරමින් සිටියදී ආරක්ෂක කටයුතු භාර අමාත්යකවරයා වශයෙන් කටයුතු කළේ මා ය. ඊට පෙර යුද්ධය දැඩිසේ පැවති පස් වතාවකදී මම ආරක්ෂක අමාත්යාවරයා ලෙසින් වැඩ බලා ඇත්තෙමි." ¹²

11. යුද අපරාධ, මානව වර්ගයාට එරෙහි අපරාධ සහ වර්ග සංහාරය සම්බන්ධයෙන් ශ්රීත ලංකාවේ අපරාධ විධි විධාන නැත.

සටහන - මානව වර්ගයාට එරෙහි අපරාධ සම්බන්ධයෙන් නෝර්වේ රටේ නීති නොමැති නිසා රුවන්ඩාව සඳහා වන ජාත්යරන්තර විනිශ්චය සභාව විසින් බගරසගා නෝර්වේ වෙත නොයවන ලද්දේ විත්තිකරුවාට එරෙහිව සාමාන්යව අපරාධ කාරයකුට සේ නඩු පැවරීම මගින් ඔහු කළ අපරාධ සුළුකොට ගැනෙන නිසාය.

අන්තිම වශයෙන්, අලුත් තාවකාලික ආණ්ඩුව දේශීය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළත්, ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ ජනතාවට විරුද්ධව යුද අපරාධ, මානව වර්ගයාට එරෙහි අපරාධ සහ වර්ග සංහාරවල අපරාධකරුවන් හා ඒ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් චූදිතයන්පිලිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වා දඬුවම් පමුණුවනු පිණිස ශ්රී් ලංකාව ජාත්යලන්තර අපරාධ අධිකරණයට යොමු කිරීම වෙනුවෙන් පහත අත්සන් තබා ඇති අපි දැඩිසේ සහාය පල කරමු.

අත්සන් කළේ:


 
 
Copyright © 2015 Transnational Government of Tamil Eelam. All rights reserved.